Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (29.282), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ploumen over het bericht "Zwartste scenario verpleeghuis dreigt: 'Bewoners misschien minder gewassen" (TK 29.282 / 25.295, 426)