Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Japan (35.775); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)