Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg (TK 29.248 / 25.295, 334)