Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer (EK, E)21 december 2021

Bijlagen