35.925 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD, DENK, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: FVD en PvdD.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel zijn 2 moties ingediend waarover op 21 december 2021 werd gestemd.

Kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van J&V

Het kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissies voor I&A/JBZ en voor J&V met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vond plaats op 15 maart 2022.

Kennismakingsgesprek met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming

Het kennismakingsgesprek met de minister van Justitie en Veiligheid vond plaats op 22 maart 2022.

Het kennismakingsgesprek met de minister voor Rechtsbescherming vond plaats op 5 april 2022.

Staat van de Rechtsstaat IV

Een debat over de Staat van de rechtsstaat vindt plaats op 30 en/of 31 mei 2022.

Ter voorbereiding op het debat over de Staat van de rechtsstaat vinden een drietal voorbereidende bijeenkomsten plaats over

Het deskundigengesprek over de financiering van de rechtspraak en ondermijning vond plaats op 19 april 2022

Het deskundigengesprek over de functie en rol van de pers(vrijheid) in de rechtsstaat vond plaats op op 17 mei 2022

Het deskundigengesprek over de rechtsbescherming, en het lerend vermogen van de rechtsstaat vond plaats op 10 mei 2022

en het rapport van de Venetië-commissiePDF-document op 10 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 10 mei 2022 een gesprek gevoerd met het lid van de Venetie-commissie, ms Bazy Malaurie.

De commissie heeft bij brief van 12 april 2022 de kabinetsreactie op het rapport van de Venetië-commissie (EK, H) ontvangen.

Werkbezoek aan de regio Gelderland Midden

De commissies J&V en BiZa/AZ brengen op 16 september 2022 op uitnodiging van dhr. Jaeger, waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, een werkbezoek aan de regio Gelderland Midden.

Toezeggingen

De commissie voor J&V bespreekt binnenkort het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Justitie en Veiligheid over de (deels) openstaande toezeggingen (EK, J met bijlagen).

Pels Rijcken

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 22 maart 2022 een mondeling overleg gevoerd over de schriftelijke vragen van het lid Otten Contractuele verhouding met advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en de bijlage Overeenkomst Landsadvocaat per 1 september 2018 exclusief tarieven.

De Eerste Kamercommissie voor J&V bespreekt op 24 mei 2022 de brief van de minister van J&V van 16 mei 2022 met betrekking tot de fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat (EK, K met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-195] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-195] documenten