Naar een veiliger samenleving (28.684), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Afschrift van de brief aan de Regioburgemeesters n.a.v. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 23 november 2021 over de ongeregeldheden van afgelopen weekend (TK 28.684 / 25.295, 672)