Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352), Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394); brief regering; Voortgang aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief (TK 34.352 / 35.394, 230)