Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352), Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394); brief van de minister voor APP over de voortgang van de aanpak van de Participatiewet en over de stand van zaken van het wetsvoorstel Breed Offensief (EK 34.352 / 35.394, S)