Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI); brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief over het verliezen van de Nederlandse nationaliteit door aanneming van andere nationaliteit bij langdurig verblijf in het buitenland (TK, 145)