Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), Stimulering duurzame energieproductie (31.239); brief regering; Kabinetsvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie (TK 32.813 / 31.239, 1231)