Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (35.925 VII); verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen (EK 35.210 VI / 35.925 VII, M)23 juni 2023

Bijlagen