Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte (36.385); Memorie van toelichting (TK, 3)