Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte (36.385); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)