Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), Stimulering duurzame energieproductie (31.239); brief regering; Nationaal Plan Energiesysteem (TK 32.813 / 31.239, 1319)