Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), Stimulering duurzame energieproductie (31.239); brief regering; Voortgang Regionale Energie Strategieën (RES) (TK 32.813 / 31.239, 1342)