Onverenigbaarheid rechterschap met lidmaatschap Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement (36.243), Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 VI); brief van de minister voor Rechtsbescherming over toezegging inzake de uitbreiding van het aantal advocaten-generaal bij de Hoge Raad (EK 36.435 VI / 36.243, D)