36.435 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijzigingen houden verband met de Miljoenennota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: BIJ1, DENK, Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Gündogan en Lid Ephraim.

De fracties van PVV en JA21 zijn daarbij aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel 37 van de begrotingsstaat te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50 PLUS.

Tegen: FVD.

Afwezig: OPNL.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 21 november 2023.

Tijdens het debat zijn de motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het door het parlement gevraagde informatie inzake het COA te verstrekken (EK, B) en de motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het COA af te laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningen (EK, C) ingediend.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.


Documenten

16