Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 juli 20132 juli 2013