33.400 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2013 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 33.400 XV, A) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 januari 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 16 april 2013 (EK 33.400 XV, H) gereageerd op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 maart 2013 (EK 33.400 XV, D met bijlage) over jeugdwerkloosheid, mede ter uitvoering van de motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over het versterken van de positie van jonge werknemers en startende gezinnen (EK 32.500, M).


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-148] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-148] documenten