Implementatie herziening mer-richtlijn (34.287); voorlopig verslag (EK, B)