Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie (CXLI); brief van de minister van Financiën met het verzoek om overleg voor het maken van werkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie (EK, A)