CXLI

Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatieDit dossier bevat oficiële parlementaire publicaties over werkafspraken met de regering inzake het vertrouwelijk informeren van Leden van de Kamer - in het bijzonder de commissie Financiën - indien er sprake is van koersgevoelige informatie.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 3 december 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de herziene werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen inzake koersgevoelige informatie uitgebracht (EK, B).

Achtergrond:

De commissie heeft op 24 november 2020 de brief van de minister van Financiën van 12 november 2020 (EK, A met bijlagen) met het verzoek om overleg voor het maken van werkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie besproken.

De commissie heeft op 15 december 2020 uitgesproken zich te kunnen vinden in de conceptwerkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening die zijn opgesteld in overleg tussen de griffie en het ministerie van Financiën. In samenspraak met de commissievoorzitter worden de afspraken nader ingevuld.

De commissie heeft op 20 april 2021 de brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat van 6 april 2021 (EK 29.232, D met bijlage) over de herkapitalisatie van Air France-KLM besproken en besloten de minister van Financiën te verzoeken om de woordvoerders staatsdeelnemingen (die zich beschikbaar hebben gesteld voor vertrouwelijke overleggen) nader vertrouwelijk te informeren, overeenkomstig de vastgestelde werkafspraken.

Het vertrouwelijke overleg met de minister vond plaats op 8 juni 2021. Daarna zijn de werkafspraken geëvalueerd.


Kerngegevens

begonnen

12 november 2020

titel

Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie

schriftelijke voorbereiding


Documenten