Parlementaire activiteiten van drs. P.J.H.M. Luijten (VVD) in eerdere zittingsperiodes