230, nr. 230e

Gewijzigde motie-Van den Broek-Laman Trip (VVD) c.s. inzake aanvulling van de profielschets voor de Voorzitter van de Eerste KamerIn deze gewijzgde motie wordt de Kamer verzocht aan de profielschets voor de Voorzitter van de Eerste Kamer het criterium "positieve persoonlijke opvatting over de Eerste Kamer als staatsorgaan" toe te voegen.Kerngegevens

nummer 230, nr. 230e
ingediend 10 juni 2003
gewijzigd 17 juni 2003
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, SGP en OSF stemden voor.
indiener(s) N.H. van den Broek-Laman Trip
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
D.J.D. Dees
G. Holdijk (SGP)
N.G. Ketting
P.J.H.M. Luijten
U. Rosenthal
dossier(s) Benoeming van een Voorzitter (230)