Stemgedrag Prof.dr. H.M. Prast (PvdD)Mevrouw Prast is sinds 6 april 2021 lid van de PvdD-fractie. Eerder was zij lid van de D66-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de PvdD-fractie.

Voor183Tegen66

 • Tegen
  21 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (35.925 XVII)
 • Tegen
  21 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2022 (35.925 J)
 • Tegen
  21 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (35.925 IX)
 • Tegen
  21 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (35.925 K)
 • Tegen
  21 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (35.923)
 • Voor
  14 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593)
 • Tegen
  14 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen (35.886)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet EZK 20.. (35.889)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Bekrachtiging onderdeel van Besluit benoemingsprocedure SER en vervanging goedkeuringsprocedure door voorhangprocedure (35.891)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers (35.894)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2022 (35.897)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (35.908)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties (35.907)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35.925, N)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het indexeren van pensioenen (35.925, L)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een AOW duurtetoeslag (35.925, K)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens (35.925, I)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de NS-tarieven (35.925, J)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing (35.925, H)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector (35.925, E)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen (35.925, F)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassen (35.925, D)
 • Voor
  23 november 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (35.819)