Stemgedrag Prof.dr. H.M. Prast als lid van de D66-fractieMevrouw Prast was van 9 juni 2015 tot 1 maart 2019 lid van de D66-fractie. Momenteel is zij lid van de PvdD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de D66-fractie.

Voor773Tegen113

 • Voor
  19 februari 2019 (Zonder stemmen)
  Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK 35.000 XIV, D)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen (EK 35.029, D)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (EK 33.996, N)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand (EK 33.996, P)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (EK 33.996, M)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (EK 33.996, L)
 • Voor
  19 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (EK 33.996, K)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand (EK 33.996, O)
 • Voor
  19 februari 2019 (Hamerstuk)
  Verruiming toegang tot speciaal beschermde gebieden op Antarctica (34.935)
 • Voor
  12 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H)
 • Voor
  12 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)
 • Voor
  12 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wet omzetting aandelen aan toonder (34.930)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.046)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten (35.056)
 • Voor
  29 januari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet (34.857)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten (34.918)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Kaderwet subsidies ministerie van Buitenlandse Zaken van niet-doelgebonden subsidiecriteria (35.009)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (najaarsnota) (35.095 VI)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018 (najaarsnota) (35.095 IX)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (najaarsnota) (35.095 XV)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35.000 XVII)