Stemgedrag drs. Th.W. Rietkerk (CDA)Voor1327Tegen395

 • Voor
  11 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Fiers (GroenLinks-PvdA) c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste Kamer (36.382, D)
 • Voor
  11 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking (36.197)
 • Voor
  11 juni 2024 (Hamerstuk)
  Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid (36.482)
 • Voor
  4 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Hartog (Volt) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet op Saba, Sint Eustatius en Bonaire (36.210, F)
 • Tegen
  4 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Roovers (GroenLinks-PvdA) c.s. over het definiëren van lokaal verankerde partijen (36.210, E)
 • Voor
  4 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet versterking participatie op decentraal niveau (36.210)
 • Voor
  4 juni 2024 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (36.377)
 • Voor
  4 juni 2024 (Hamerstuk)
  Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (36.469)
 • Voor
  4 juni 2024 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph Wet integrale suïcidepreventie (35.754)
 • Tegen
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over pakket maatregelen om te voorkomen dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijen (35.746, H)
 • Tegen
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het handhaven van het verbod op routinematig couperen (35.746, G)
 • Voor
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Actualisering diergezondheidsregels (35.746)
 • Voor
  28 mei 2024 (Hamerstuk)
  Koopkrachtreparatie door verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36.525)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding (36.410 VIII)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kinderopvang BES (36.306)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus (36.334)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)
 • Voor
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over een uitwerking van de voor- en nadelen van het contourenbeleid (36.410 VII, H)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen (36.410 VII, F)
 • Voor
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) c.s. over het verduurzamen van woningen (36.410 VII, E)
 • Voor
  14 mei 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (36.410 XVII)
 • Voor
  23 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen (36.511)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over het verplaatsen van de regie van de schadeafhandeling in Groningen (36.441, H)