Drs. Th.W. Rietkerk (CDA) 2

Theo Rietkerk (1962) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 penningmeester.

De heer Rietkerk is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ondervoorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Contact: theo.rietkerk@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Goes, 18 oktober 1962
 • Samenwonend

 

kinderen

 • 2 dochters en 2 zonen

 

woonplaats

 • Kampen, Overijssel

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Het voorzitten van de zaterdagamateurvoetbalvereniging Go-Ahead Kampen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Roelofs groep is een familiebedrijf, partner op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud openbare ruimte.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het besturen van diverse onderwijsstichtingen voor Voortgezet- en Middelbaar Beroeps Onderwijs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: uitvoeren van de kwaliteitsagenda mbo

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: de adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Goldschmeding Foundation

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Uitvoeren van het programma Student Journey

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Voorzitten van de adviesraad E&K MBO om te komen tot ontwikkelen, leren en informeren mbt E&K.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: de Stichting ontwikkelt een referentiewaardenmodel om de kwaliteitszorg en -cultuur te verbeteren.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: de Raad van Toezicht kan advies vragen aan het College van Bestuur.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Financiele commissie van de RvT, die de RvT adviseert op het gebied van de financien.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Onderwijscommissie adviseert de RvT op het gebied van het Onderwijs.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: landstede groep is voor 30% aandeelhouder van de internationale school

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Raad van Inzicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: afstemmen, elkaar informeren en het ambitiedocument Zw8lse uitvoeren.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Agenderen, afstemmen en de kwaliteitsagenda MBO uitvoeren.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Board Arbeidsmarkt vergadert over de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt en de human capital agenda's.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Factorwerk vergadert over de onderwijs-arbeidsnarkt

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Voorzitten van de vergadering met MBO-directeuren om tot advies aan het CvB te komen of besluiten te nemen.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het besturen van diverse onderwijsstichtingen voor Voortgezet- en Middelbaar Beroeps Onderwijs

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De 4 Zwolse MBO-organisaties en de 4 Zwolse HBO-organisaties ontmoeten elkaar, stemmen af en voeren het ambitiedocument Zw8lse uit.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: De EBG geeft de economie in Noord- en Midden Groningen een nieuwe impuls. EBG wil zorgen voor meer banen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Belangenorganisatie voor de eigen woningbezitter.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het voorzitten van de ledenraad (50 leden van de 760.000) van VEH.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO-Atheneum, Johannes Calvijn Lyceum

hoger beroepsonderwijs

 • Hoger Bestuursambtenaar, Bestuursschool
 • HEAO-EJ, Windesheim

wetenschappelijk onderwijs

 • Bestuurskunde en rechten, Open Universiteit

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
 • beschrijving: Het besturen van diverse onderwijsstichtingen voor Voortgezet- en Middelbaar Beroeps Onderwijs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: uitvoeren van de kwaliteitsagenda mbo

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: de adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Goldschmeding Foundation

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Uitvoeren van het programma Student Journey

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Voorzitten van de adviesraad E&K MBO om te komen tot ontwikkelen, leren en informeren mbt E&K.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: de Stichting ontwikkelt een referentiewaardenmodel om de kwaliteitszorg en -cultuur te verbeteren.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: de Raad van Toezicht kan advies vragen aan het College van Bestuur.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Financiele commissie van de RvT, die de RvT adviseert op het gebied van de financien.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Onderwijscommissie adviseert de RvT op het gebied van het Onderwijs.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: landstede groep is voor 30% aandeelhouder van de internationale school

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Raad van Inzicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: afstemmen, elkaar informeren en het ambitiedocument Zw8lse uitvoeren.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Agenderen, afstemmen en de kwaliteitsagenda MBO uitvoeren.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Board Arbeidsmarkt vergadert over de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt en de human capital agenda's.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Factorwerk vergadert over de onderwijs-arbeidsnarkt

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Voorzitten van de vergadering met MBO-directeuren om tot advies aan het CvB te komen of besluiten te nemen.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het besturen van diverse onderwijsstichtingen voor Voortgezet- en Middelbaar Beroeps Onderwijs

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: De EBG geeft de economie in Noord- en Midden Groningen een nieuwe impuls. EBG wil zorgen voor meer banen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het voorzitten van de zaterdagamateurvoetbalvereniging Go-Ahead Kampen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Roelofs groep is een familiebedrijf, partner op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud openbare ruimte.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De 4 Zwolse MBO-organisaties en de 4 Zwolse HBO-organisaties ontmoeten elkaar, stemmen af en voeren het ambitiedocument Zw8lse uit.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Belangenorganisatie voor de eigen woningbezitter.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het voorzitten van de ledenraad (50 leden van de 760.000) van VEH.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het stimuleren van experimenten op het gebied van volkshuisvesting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Dagelijks bestuurder provincie Overijssel op het gebied van VROM, Economie, Energie, Onderwijs-Arbeidsmarkt, Personeel en Organisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De AERES-groep is een groene onderwijsorganisatie VMBO, MBO, HBO, praktijkonderwijs en lerarenopleiding.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Volksvertegenwoordiger voor het CDA op diverse terreinen VROM, BZK, Justitie, LNV, SZW, EZ,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Hobby's

 • Sport, wandelen en Bonaire

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

1805 dagen
(11 juni 2019 tot heden)