Stemgedrag L.P. van der Linden MSc. (Fractie-Nanninga)De heer Van der Linden is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Daarvoor was hij lid van de Fractie-Van Pareren en van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor502Tegen115

 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake een novelle over individueel bezwaarrecht voor iedere rechthebbende (36.067, T)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten van de toezichthouder (36.067, S)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het instellen van een aparte en onafhankelijke toezichthouder (36.067, R)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over strijdigheid met het eigendomsrecht (36.067, Q)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het welzijn van werkende dieren (36.259, H)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36.132)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35.892)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (36.275)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer (36.313)
 • Tegen
  23 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, X)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over aanvullend ontvangen kritiekpunten van wetenschappers (36.194, V)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs (36.194, W)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, U)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over maatregelen die al in het staatsnoodrecht zijn verankerd (36.194, S)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wegwerken van de achterstanden bij de afhandeling van Woo-verzoeken (36.194, Q)
 • Tegen
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het openbaar maken van contracten (36.194, R)
 • Tegen
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak (36.194, P)
 • Voor
  23 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36.194, N)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afschalen van de A-status van Covid-19 (36.194, L)
 • Voor
  23 mei 2023 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2024 (CLV)
 • Voor
  23 mei 2023 (Hamerstuk)
  Reparatiewet forensische zorg (35.936)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het benoemen van feiten en personen tijdens plenaire debatten (CLVI, P)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het mogelijk maken van een digitaal quorum (CLVI, M)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (CLVI, B) (EK CLVI B)