Stemgedrag L.P. van der Linden MSc. als lid van de FVD-fractieDe heer Van der Linden was van 11 juni 2019 tot 14 december 2020 lid van de FVD-fractie. Daarna was hij lid van de Fractie-Van Pareren. Momenteel is hij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de FVD-fractie.

Voor378Tegen77

 • Voor
  17 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over transitievergoedingen (35.570 / 35.542, U)
 • Tegen
  17 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) over het buiten werking stellen van de TOZO-partnertoets tot 1 juli 2021 (35.542, E)
 • Voor
  17 november 2020 (Hamerstuk)
  Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35.477)
 • Voor
  17 november 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen (35.502)
 • Voor
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg (35.403, J)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader (35.403, H)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (35.403, F)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheid (35.403, E)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2021 (35.437)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn doeltreffendere handhaving en waarborging goede werking interne markt (35.467)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34.491)
 • Voor
  10 november 2020 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)
 • Tegen
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffing (35.570, O)
 • Tegen
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerbrandy (OSF) over onderzoek naar een basisinkomen voor alle Nederlanders (35.570, P)
 • Voor
  3 november 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers (35.570, L)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (35.570, G)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het schrappen van de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde Naties (35.570, F)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (35.570, E)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Frentrop (FVD) c.s. over het in EU-verband overeengekomen herstelpakket (35.570, D)
 • Voor
  3 november 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenW 2019 (35.319)
 • Voor
  3 november 2020 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Aanvullend Protocol Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.381 (R2143))
 • Voor
  3 november 2020 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.391 (R2144))
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief aan de Leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum (EK CXXXIX, H) (EK CXXXIX H)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over spoedeisende ministeriële regelingen via een zware voorhang procedure voor te leggen aan de Eerste Kamer (35.526, K)