Stemgedrag Drs. P.W. Geerdink (VVD)Voor1253Tegen430

 • Tegen
  9 juli 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over bij het verschaffen van militaire middelen aan Oekraïne deze niet voor clustermunitie te gebruiken (36.410 V, K)
 • Voor
  9 juli 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IX)
 • Voor
  9 juli 2024 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid (36.375)
 • Voor
  9 juli 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Toorenburg (CDA) over monitoren hoe vaak veroordeelden met levenslang toezicht een vergunning voor onbepaalde tijd wordt geweigerd (36.196, D)
 • Voor
  9 juli 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanscherping openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (36.196)
 • Voor
  9 juli 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XIV)
 • Voor
  9 juli 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (36.270)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag met Malta over het vermijden van dubbele belasting en voorkomen van ontgaan van belasting (36.321 (R2181))
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet financiële markten 2024 (36.442)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36.453)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wet herimplementatie Europees strafrecht (36.491)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten (36.518)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 I)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IIA)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IIB)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 III)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IV)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 V)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 VI)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 VII)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 VIII)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 X)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XII)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XIII)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XV)