D66

Stemmingen D66-fractieVoor 1700Tegen 311 Verdeeld : 4

 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (35.923)
 • Voor
  14 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen (35.886)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet EZK 20.. (35.889)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Bekrachtiging onderdeel van Besluit benoemingsprocedure SER en vervanging goedkeuringsprocedure door voorhangprocedure (35.891)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers (35.894)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2022 (35.897)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (35.908)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties (35.907)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over boostervaccins (35.961, K)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht (35.961, I)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocaties (35.961, J)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en experts (35.961, H)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezen (35.961, G)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team (35.961, E)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management Team (35.961, F)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2022 (35.708)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.895)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.884)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona (35.899, L herdruk)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over gespecialiseerde coronacentra (35.899, M)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over de factoren waarop het kabinet de corona epidemie stuurt (35.899, K)