Voor 1803Tegen 301 Verdeeld : 3

 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het blijven koppelen van de AOW aan de voorgenomen extra stijging van het minimumloon (35.788, E)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon (35.788, D)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35.625)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Verzamelwet OCW 2022 (35.946)
 • Voor
  15 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media (35.295, S)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (35.587)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene Rekenkamer ten aanzien van financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (35.614)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Implementatie Telecomcode (35.865)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met aanbevelingen tweede evaluatie van de wet en wijziging Kaderwet adviescolleges in verband met verduidelijking inzake archiefbescheiden (35.890)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Twaalfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.944)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Dertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.970)
 • Voor
  8 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Doornhof (CDA) c.s. over scheiding van de taken bij Stichting Cito bij de aanbieding van overheidstoetsen (35.671, G)
 • Voor
  8 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (35.671)
 • Voor
  8 februari 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (35.838)
 • Voor
  8 februari 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Verordening Brussel II bis (herschikking) (35.888)
 • Voor
  8 februari 2022 (Hamerstuk)
  Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (35.935)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling (35.937)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (Najaarsnota) (35.975 VI)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Financiën en Nationale Schuld 2021 (Najaarsnota) (35.975 IX)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 XIX)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2021 (Najaarsnota) (35.975 I)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2021 (Najaarsnota) (35.975 V)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2021 (Najaarsnota) (35.975 IIB)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 IV)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 J)