Beraadslaging wetsvoorstel Twentestad geschorstBij de behandeling van het wetsvoorstel

in de Eerste Kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanmiddag de Kamer meegedeeld, dat hij het kabinet zal voorstellen hem te machtigen te bevorderen dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken. Bovendien zal hij het kabinet verzoeken om op korte termijn een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Dit wetsvoorstel zal strekken tot gemeentelijke herindeling van een deel van Twente, dus exclusief het gebied dat volgens het herindelingsvoorstel tot Twentestad zou gaan behoren, aldus de minister van BZK.

De beraadslaging over het wetsvoorstel Twentestad is door de Eerste Kamer geschorst.


Deel dit item: