26.353

Gemeentelijke herindeling van TwenteDit wetsvoorstel strekt ertoe de in de vorige eeuw vastgestelde gemeentelijke indeling van Twente aan te passen aan de eisen die nu en in de nabije toekomst aan het lokaal bestuur worden gesteld.

Met dit voorstel zullen de gemeenten Borne, Ambt Delden, Stad Delden, Denekamp, Den Ham, Diepenheim, Enschede, Goor, Hengelo, Holten, Markelo, Ootmarsum, Rijssen, Vriezenveen en Weerselo worden opgeheven. Hiervoor worden de nieuwe gemeenten Denekamp, Hof van Twente, Rijssen, Twentestad en Vriezenveen ingesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 april 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA en VVD stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer is op 18 april 2000 geschorst omdat bleek dat de vorming van een nieuwe gemeente Twentestad niet op de steun van een meerderheid van de Kamer zou kunnen rekenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel bij brief van 10 mei 2000 ingetrokken. Ter vervanging heeft de minister op 8 mei 2000 het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling van een deel van Twente (27.096) ingediend. Dit voorstel komt overeen met het oorspronkelijke voorstel maar dan zonder de vorming van Twentestad.


Kerngegevens

ingediend

21 december 1998

titel

Gemeentelijke herindeling Twente

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Niet van toepassing


Documenten