26.701

Melding van infectieziektenHet wetsvoorstel wijzigt de Infectieziektenwet met als doel de melding van de infectieziekte legionellose aan de gemeentelijke gezondheidsdienst te bespoedigen.

Tevens wordt met dit wetsvoorstel de ziekte veroorzaakt door enterohaemorrhagische E. coli onder de werking van de Infectieziektenwet gebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 oktober 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 1999 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 augustus 1999

titel

Wijziging van artikel 2 van de Infectieziektenwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten