26.339

Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingenDit voorstel regelt het verlengen van het recht op studiefinanciering met 1 jaar voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de natuur- en moleculaire wetenschappen zoals aangekondigd in het hoger onderwijs- en onderzoeksplan 1998.

Deze periode van 1 jaar is gewenst in verband met de inhoudelijke vernieuwing en daardoor langere studietijd van de opleidingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 maart 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 april 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 180 van 22 april 1999.


Kerngegevens

ingediend

9 december 1998

titel

Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijke vernieuwing van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de natuur (Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

16 april 1999, met uitzondering van artikel 8 dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten