26.852

Wijziging van enkele belastingwettenDit voorstel omvat redactionele wijzigingen van een aantal belastingwetten wijzigingen. Tevens bevat het enkele technische reparatiemaatregelen en maatregelen ter voorkoming van anticipatie-gedrag op het wetsvoorstel Wet IB 2001.

Het voorstel is een onderdeel van het fiscale pakket 2000. Dit pakket van vier samenhangende wetsvoorstellen, is een (wets)technische uitwerking van voorstellen die het kabinet in de Miljoenennota 2000 en elders heeft gedaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 556 van 23 december 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 263 van 20 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

16 oktober 1999

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op 1 januari 2000 met enkele uitzonderingen


Hoofdlijnen

De volgende maatregelen zijn in het voorstel opgenomen

  • technische en redactionele wijzigingen;
  • aanpassing buitengewone lastenaftrek i.v.m. beperking export uitkeringen;
  • Energieprestatieadviezen betrekken bij de EnergieInvesteringsAftrek en fiscale energiepremies;
  • reparatie constructies: artikel 69 Wet op de inkomstenbelasting 1964 lijfrenten minderjarige kinderen;
  • verlaagd accijnstarief LPG voor huisvuilauto's;
  • WOZ aanpassing Euro (afrondingsregel en vermelding op beschikking);
  • Invorderingswet landbouw (kwijtscheldingsfaciliteit successie en schenkingsrecht);
  • technische aanpassingen motorrijtuigenbelasting (teruggave MRB lopende termijnen bij particuliere verkoop).

Documenten