26.109

Verruiming mogelijkheid tot verlaging griffierechtDit voorstel verruimt de mogelijkheid om het griffierecht gedeeltelijk in debet te doen stellen.

Als een rechtzoekende pas merkt dat hij in aanmerking komt voor gedeeltelijke indebetstelling nadat het vast recht reeds verschuldigd is dan werd daar in sommige gevallen geen gevolg aan gegeven. Dit voorstel maakt aan deze rechtsongelijkheid een eind.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 3 juni 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 285 van 13 juli 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 340 van 12 augustus 1999.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 1998

titel

Verruiming van de mogelijkheid om het griffierecht in burgerlijke zaken gedeeltelijk in debet te doen stellen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten