26.108

Rechtsbescherming databankenDit voorstel regelt de wettelijke bescherming van investeringen in databanken door EU-producenten. Onder deze regelingen vallen zowel elektronische als niet-elektronische databanken.

De rechtsbescherming wordt op twee manieren geregeld: ten eerste via het auteursrecht en ten tweede via het recht van de producent om raadpleging van de databank te verbieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 maart 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 303 van 20 juli 1999.


Kerngegevens

ingediend

20 juli 1998

titel

Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

8