25.627

Machtigingswet oprichting waarborgfonds zorgsectorDit voorstel machtigt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de totstandkoming te bevorderen van een waarborgfonds voor de zorgsector.

Doel van het fonds is ook op de lange termijn financiering (vaak door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen) van bouwprojecten in de zorg te bevorderen zonder dat de overheid door rijksgaranties de begroting verzwaart. De Tweede Kamer heeft om de instelling van dit fonds gevraagd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 november 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heet het voorstel op 23 maart 1999 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

6 mei 1998

titel

Machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten