24.749

Aanpassingswet herziening adviesstelstelDit wetsvoorstel past de formele wetgeving aan aan de herziening van het adviesstelsel per 1 januari 1997; zo komen bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot adviescolleges met slechts wetgevings- of beleidsadvisering te vervallen.

Aan zelfstandige bestuursorganisaties (Zbo) die niet worden opgeheven wordt de taak toegekend om de minister desgevraagd inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 63 van 20 februari 1997.Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.