24.646

Wijziging Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met modernisering universitaire bestuursorganisatieDit wetsvoorstel verbetert de bestuursstructuur van de universiteiten: de positie van het college van bestuur wordt versterkt door instelling van een raad van toezicht en de faculteiten worden verantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs.

Dit met het oog op de verbetering van de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 117 van 18 maart 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.