24.503

Kaderwet adviescollegesDit wetsvoorstel biedt een wettelijk kader voor een nieuw stelsel van adviescolleges voor regering en Staten-Generaal; het betreft zowel de vaste colleges in de zin van artikel 79 van de Grondwet, als de colleges met een tijdelijke of eenmalige adviestaak ten aanzien van wetgeving of beleid.

Beoogd wordt een nieuw sober en inzichtelijk stelsel tot stand te brengen; de adviescolleges krijgen een eenvormige regeling van inrichting en werkwijze.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 378 van 11 juli 1996.


Kerngegevens

ingediend

20 november 1995

titel

Algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 1997


Documenten