23.944

Bestuursorganisatie van en medezeggenschap in hogescholenDit wetsvoorstel versterkt bestuur en medezeggenschap in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Dit i.v.m. de uitbreiding door de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van eigen bevoegdheden van universiteiten en hogescholen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 125 van 29 februari 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.