Dit wetsvoorstel treft een aantal fiscale maatregelen:o.a.verlaging van het totale tarief eerste schijf met 0,2%-punt en verhoging van het arbeidskostenforfait met 2% en het maximum met 55 gulden.

Dit ter bevordering van de werkgelegenheid en een evenwichtige inkomensontwikkeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 654 van 23 december 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.