Indien een Kamercommissie behoefte heeft aan een tweede ronde in de schriftelijke voorbereiding wordt dit aangegeven door een nader voorlopig verslag.

In dit verslag kan worden ingegaan op de antwoorden die de regering in de memorie van antwoord heeft gegeven.

De inbreng voor nadere voorlopige verslagen geschiedt op dezelfde wijze als bij voorlopige verslagen het geval is. De inbrengvergaderingen voor een nader voorlopig verslag staan echter niet vermeld op de groene agenda.

De indieners beantwoorden het nader voorlopig verslag in een nadere memorie van antwoord.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.