Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Deze schriftelijke voorbereiding in de commissie wordt het voorbereidend onderzoek genoemd. Het kan uit een of meerdere schriftelijke ronden bestaan.