In de Eerste Kamer hoeft niet al het werk in de plenaire vergadering met 75 leden te worden gedaan. Leden verrichten tevens werkzaamheden in de commissies. De Kamervoorzitter wijst de commissieleden aan. Ook benoemt hij de commissievoorzitters en commissieondervoorzitters. Hij overlegt daarover met de partijen in de Kamer.

Tevens wordt er bij de samenstelling van een commissie rekening gehouden met de zetelverdeling in de Kamer.

De Eerste Kamer kent de volgende soorten commissies:

Iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier. Vergaderingen van commissies zijn in beginsel openbaar.

De vergaderingen van de commissies zijn te volgen via een livestream en terug te kijken op de verslagpagina van de commissievergadering. De besluiten van de commissies worden in beknopte vorm als korte aantekeningen openbaar gemaakt.

De vergaderingen van het College van fractievoorzitters en het College van Voorzitter en Ondervoorzitter zijn niet openbaar.