24.474

Wijziging Wet schadefonds olietankschepenDit wetsvoorstel wijzigt o.a. een aantal bepalingen en begrippen en verwerkt enkele aanpassingen in de Wet schadefonds olietankschepen.

Dit i.v.m. de goedkeuring van de protocollen van twee internationale verdragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 462 van 17 sep 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.